Värmeväxlare / Förvärmare

Värmeväxlare och förvärmare används i många industriella sammanhang för energiöverföring mellan olika medier. Dessa kan vara enkla applikationer med lättflödande produkter under nästan atmosfäriska förhållanden eller mer komplicerade processer och frätande ämnen. Produkterna kan också vara svåra att transportera, vilket kräver speciella tekniska lösningar. Vi säljer olika värmeväxlare och förvärmare från etablerade europeiska tillverkare.

ELEKTRISKA FÖRVÄRMARE

Elwa i Tyskland producerar elektriska förvärmare som är lämpliga för vatten, olja och kemikalier i både standardiserade och specialkonstruktioner. Dessa levereras med kapaciteter i intervallet 3 – 1670 kW och elementens ytaffekt väljs utifrån produkternas egenskaper. Om så önskas levererar Elwa värmekolvar för installation i tankar samt kompletta moduler med cirkulationspumpar, ventiler och instrumentering.

Typiska Användningsområden:

  • Smörjolja
  • Kylvatten
  • Kraft till uppvärmning

RÖR – PLATTVÄRMEVÄXLARE

Rör och plattvärmeväxlare i standardiserade konstruktioner är ofta kostnadseffektiva lösningar för värmeväxling mellan olika produkter. Viktiga konstruktiva detaljer kan vara effektiv design med avseende på tryckförlust och överföringsarea samt val av lämpliga material. Vi har konkurrenskraftiga lösningar både vad gäller pris och design.

SKRAPVÄRMEVÄXLARE

Skrapvärmeväxlare kan vara bra lösningar för viskösa produkter som är svåra att transportera, produkter som håller fast vid ytan eller i processer där nedsmutsning är ett stort problem. I sådana fall är det lämpligt att utföra experiment för att hitta rätt design med bästa möjliga funktion. Våra leverantörer har goda testmöjligheter och lång erfarenhet från olika processer.

Kontakta oss gärna för mer information