Kompletta anläggningar

Efter att ha valt lämplig utrustning för delprocesser i produktionen, visar det sig ofta att den kompletta monteringen kan också stöta på problem. Detta kan gälla geometriska justeringar som dimensioner och plats eller produktens fysiska egenskaper som inte är som förväntat mellan olika delprocesser. Vilken leverantör som ansvarar för en sammansatt process som inte fungerar kan vara svår att avgöra. Vi levererar gärna kompletta, sammansatta lösningar, inklusive installation och idrifttagning. Därför tar vi fullt funktionellt och mekaniskt ansvar för utrustningen och att slutprodukten är som förväntat kvalitativt och kvantitativt.

LEVERERADE SYSTEM

Som exempel på färdiga system som har levererats kan vi nämna:

  • Anläggning för uppvärmning av finmalda mineraler
  • Anläggningar för vakuumtransport och dosering av ingredienser för livsmedelsproduktion
  • Rostfria tankar på upp till 1000 kbm förinstallerade
  • Anläggning för övertryckstransport av utvunna mineraler till lagringssilor
  • Anläggning för krossning, dosering och malning av produkter för läkemedelsindustrin
  • Anläggning för pneumatisk transport av tillsatser och utrustning för blandning/dispergering i en kemisk fabrik
  • Anläggning för pneumatisk transport och paketering av proteiner
  • Anläggning för lagring, utmatning och dosering av rågips till kvarn, vidare transport och dosering av finmalet gips för bearbetning.
  • Utrustning för dosering och blandning av ingredienser för livsmedelsproduktion. Vakuumtransport till processen.

Kontakta oss för mer information om levererade anläggningar och referenser, den levererade utrustningen kan omfattas av ett sekretessavtal.

Kontakta oss gärna för mer information