Ventiler

Ventiler för bulkmaterial levereras i många olika utföranden och bör väljas i förhållande till produkternas fysiska egenskaper och nuvarande tillstånd. Höga temperaturer och slipande egenskaper är exempel på parametrar som bör beaktas.  Pulverventiler används för avstängning, dosering, förgrening av transportbanor etc. och kan tillverkas med specifikationer som uppfyller gällande krav i de flesta branscher.

ROTATIONSVENTILER / CELLMATARE

Cellmatare används för att ge ett jämnt, kontrollerat produktflöde till en underliggande process samtidigt som de absorberar tryckdifferenser. TBMA i Nederländerna levererar olika typer såsom standardenheter eller specialkonstruktioner som är lämpliga för slipande produkter, pneumatisk transport eller speciella hygienkrav.

AVGRENINGSVENTILER / DIVERTER

Sådana ventiler används i stor utsträckning för att styra ruttval i samband med pneumatisk transport och i viss utsträckning för gravimetriska produktflöden. Många typer med fundamentalt olika driftsätt är tillgängliga och rätt ventil måste väljas baserat på aktuella tryckförhållanden, slipande egenskaper och kapacitet.

KLÄMVENTILER / PINCH

Klämventiler är enkla lösningar som kan användas för pneumatisk transport och gravimetriska produktflöden. Ventilen stänger transportvägen genom att trycka på en intern slang och med flera enheter är detta praktiska lösningar även för avgreningar. För vakuumtransport ska en nippel för tryckutjämning monteras.

AVSTÄNGNINGSVENTILER

Avstängningsventiler för pulverprodukter finns i många olika former och utföranden. Rätt ventil måste väljas baserat på produktegenskaper, önskad processfunktion och tryckdifferenser i systemet. Vanliga ventiltyper är vridspjäll, glidspjäll och kulsegment, som alla finns i hygienisk design och många olika materialkvaliteter.

Kontakta oss gärna för mer information