Pulvertransport

Vilken lösning du väljer för transport av bulkmaterial beror på parametrar som; avstånd, kapacitet, pulveregenskaper, konstruktiva begränsningar etc. På längre avstånd används olika typer av pneumatiska lösningar i stor utsträckning och för kortare avstånd väljs ofta transportskruvar, vibrationsmatare eller kopplingshissar. Vi dimensionerar och rekommenderar lösningar som vi anser passar bäst i varje enskilt fall och garanterar funktionen.

MEKANISK TRANSPORT

Detta är ett säkert transportsätt som är lämpligt för kortare sträckor, helst med hög kapacitet. En lämplig lösning bör väljas baserat på konstruktiva och hygieniska krav, kapacitet och produktens natur.

Vi dimensionerar och levererar:

  • Skruvtransportörer
  • Vibrations- och remmatare
  • Koppelevatorer
  • Rörkedjetransportörer

PNEUMATISK TRANSPORT

Transport med luft kan ske i utspädd eller kondenserad fas med vakuum eller övertryck. För högre kapaciteter används ofta övertryck, med lågt tryck för högre hastigheter eller högre tryck där försiktig transport krävs. För en hygienisk transport med lägre kapacitet föredras ofta integrerade vakuumtransportörer.

Vi dimensionerar och levererar:

  • Vakuumtransportörer
  • Kompletta lågtryckssystem
  • Lösningar med tryckgivare

PIAB-VAKUUMTRANSPORTÖRER

Dessa är modulära vakuumtransportörer där pumpen, mottagningsbehållaren med ventil och filter är integrerade i en enhet. PIAB använder normalt ejektor-(tryckluft) drivna vakuumpumpar men elektriska pumpar kan också levereras. Transportörerna levereras i olika storlekar för olika kapaciteter och, om så önskas, med höga hygienkrav. PIAB körs vanligtvis i omgångar, men den kan kombineras med en cellmatare för lämpliga produkter och därmed köras kontinuerligt. Transportörerna är väl lämpade för användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin och kan också levereras för Atex-applikationer.

Kontakta oss gärna för mer information