Säckhantering

Fasta ämnen i bulk transporteras ofta i säckar mellan produktionsanläggningar eller internt inom företaget. Detta kan vara i form av stora säckar eller små säckar och det kommer att finnas behov av utrustning som säkerställer en dammfri, exakt och ergonomiskt korrekt tömning och påfyllning av säckarna. Vid hög kapacitet är automatiska system önskvärda. Vi levererar dammfria system för tömning och påfyllning av alla typer av säckar och anpassar utrustningen till resten av produktionen.

TÖMNING AV SÄCKAR

När du tömmer stora eller små säckar är det viktigt att använda ergonomiskt korrekt utrustning som också är dammtät och integrerar den med annan utrustning i produktionen.

Vi använder utrustning från Technosilos i Italien och utformar denna i enlighet med kraven för relevant applikation.

STORSÄCKFYLLARE

Vid påfyllning av en stor säck används ofta manuella lösningar för att fästa säcken i kombination med rätt lastceller, lämpliga doseringsverktyg och ventiler. Täta påfyllningshuvuden och god ventilation är viktigt för att säkerställa dammtäta lösningar. Rulltransportörer för förvaring av fyllda säckar och pallmagasin är också en relevant del av utrustningen.

Vi använder fyllningsutrustning från olika leverantörer beroende på applikation, till exempel TBMA. Helautomatiserade lösningar kan också levereras, men det kräver vanligtvis hög kapacitet för att vara ekonomiskt motiverande.

MANUELL SÄCKFYLLARE

Dammfri påfyllning av små säckar görs med olika påfyllningshuvuden anpassade till relevant säcktyp och påfyllningsverktyg som är lämpliga för produkten. Applicering av säck, tätning och palletering kan göras manuellt eller som en integrerad process beroende på den kapacitet som krävs.

Vi säljer maskiner från Wagner i Tyskland som är väl lämpade för pulverprodukter och medelkapacitet. För större kapacitet och önskan om helautomatiserade lösningar använder vi andra leverantörer beroende på relevant applikation.

AUTOMATISK SÄCKFYLLARE

Automatisk fyllning av säckar är en omfattande uppgift och valet av rätt lösning beror både på produkternas flödesegenskaper, säcktyp och önskad kapacitet.

För fyllning av ventilsäckar säljer vi maskiner från Greif-Velox i Tyskland. Dessa är normalt sett pneumatiska eller mekaniska påfyllningssystem med en kapacitet på upp till 350 säckar/timme, som kan utökas med fler påfyllningshuvuden. De levererar även maskiner för vakuumförpackning.

För att fylla öppna säckar säljer vi utrustning från Concetti i Italien. Det är maskiner som antingen använder färdiga säckar eller som formar säcken vid fyllning, så kallade FFS-system. Maskinerna kan levereras för säckar i storleken 5-40 kg och kapaciteter på några tusen säckar/timme.

Om så önskas levererar båda leverantörerna kompletta förpackningslinjer som även inkluderar palletering och foliering.

Kontakta oss gärna för mer information