Pulverhantering

Säker, dammfri och förutsägbar hantering av pulver i industriella processer är en föga känd vetenskap. Hur kemiska produkter i pulverform reagerar på yttre påverkan varierar beroende på produkternas egenskaper, partikelfinhet och form, temperatur och fuktighet. Förutom teoretiska beräkningar är både erfarenhet av liknande eller relaterade produkter eller relevanta tester vanligtvis nödvändig för att utforma en bra produktionsanläggning.

Kontakta oss gärna för mer information