Filtrering

Den utrustning som väljs för separering av fasta partiklar från vätskor beror på mängden partiklar, partiklarnas storlek och vätskans egenskaper och tillstånd. Filtrering kan göras med ett enda filterelement, men också i kombination med tryckdifferenser eller tillsatser som förbättrar filtreringsprocessen. Vi tillhandahåller lösningar som passar de flesta problemställningar.

Kontakta oss gärna för mer information