Process- och produktionsutrustning

Process- och produktionsutrustning

Process- och produktionsutrustning

Att välja utrustning för industriell produktion kan vara en svår process. Produkter från kända europeiska leverantörer har ofta sina särdrag och i vilken utsträckning utrustningen fungerar tillfredsställande varierar mellan olika applikationer. Utrustning från en leverantör kan fungera mycket bra i vissa applikationer men är mindre lämplig för andra uppgifter.

Vi har lång erfarenhet av val av utrustning för både torra och våta processer och god kontakt med ansedda europeiska leverantörer av utrustning. Vi tror därför att vi har goda förutsättningar för att välja rätt lösning med leverans av väl lämpad utrustning och designlösningsförslag och erbjudanden baserade på utrustning från leverantörer vi känner väl.

Kvalitet

Vi har implementerat ett kvalitetssäkringssystem (QA) i enlighet med ISO 9001:2015 som granskas två gånger om året av en extern aktör. Vi använder främst leverantörer som har ett liknande QA-system etablerat.

Leveransprecision

Det är vanligtvis viktigt för våra kunder att ny produktionsutrustning sätts i drift vid överenskommen tid. Vi har fullt fokus på detta och följer upp alla leverantörer och delprocesser under hela projektet.

Funktionsgaranti

Vi kommer normalt att tillhandahålla en funktionsgaranti för den uppgift utrustningen ska utföra. Om överenskomna specifikationer inte uppnås, tar vi ansvar för nödvändiga modifikationer och ändringar.

Kontakta oss gärna för mer information

Alekto Process AB / Theres Svenssons gata 13, 41755, Göteborg / Tlf: +46 709 606 300