Dispergering / Torkning

Dispersion och torkning involverar vanligtvis en blandning av våta och torra processer. Den förstnämnda innefattar tillsatsen av torra, olösliga pulverprodukter till vätskor, varvid den senare innefattar avlägsnande av vatten eller fukt från blandningar eller suspensioner för att tillhandahålla torra pulverprodukter.

Kontakta oss gärna för mer information