Nedmalning

Det finns många tekniker för att mala ned pulverprodukter och att välja rätt lösning kräver vanligtvis testning i testlaboratorier. Vilken utrustning som är bäst lämpad beror på råmaterialets partikelfördelning, önskad finhet, produktens hårdhet och beskaffenhet samt relevant kapacitet. Kvarnarna kräver vanligtvis också en del kringutrustning och kan innebära en relativt stor investering.

KVARNAR

Vi arbetar med ledande europeiska leverantörer och kan leverera utrustning som sträcker sig från mindre laboratoriekvarnar till kompletta, större anläggningar. Vi hjälper gärna till med råd för val av lösning och kan ordna försök hos leverantörer med lämplig utrustning.

 

Produkterna omfattar:

  • Kulkvarnar

  • Hammarkvarnar

  • Universal (-turbo) kvarnar

  • Klassificeringskvarnar

  • Jetkvarnar

Kontakta oss gärna för mer information