Filterpressar

FILTERPRESSAR

Filterpressar består av många filterplattor som är mekaniskt pressade mot varandra och samlar partiklar i vätskan i en filterkaka. Plattorna dras sedan ut för borttagning och eventuell torkning av filterkakan med luft eller kväve. Filtreringsgraden och kapaciteten varieras med filterdukens finhet, antalet filterplattor och plattstorlekar från 300 × 300 mm till 2500 × 2500 mm. Vi kan leverera allt från enkla manuella filterpressar till helt automatiserade anläggningar och gör gärna experiment för att hitta bästa möjliga lösning.

Kontakta oss gärna för mer information