Självrensande filter

Självrensande filter

Vi levererar olika typer av självrengörande filter. Detta kan ske med mekanisk rengöring, backspolning med filtratet eller en kombination av båda. Dessa filter anpassas ofta beroende på kundens önskemål och rätt materialval, typ av filterelement och en viss grad av automatisering är viktigt.

 

Typiska Användningsområden:

  • Vatten
  • Olja
  • Kemikalier

Kontakta oss gärna för mer information