Konstruktionsdelar

Korrekt dimensionerade tillbehör är viktiga i samband med system för transport och bearbetning av bulkmaterial. Detta kan vara utrustning som säkerställer ett bra, dammfritt produktflöde under hela produktionen och måste väljas utifrån produktens egenskaper. Vi säljer utrustning från ett antal europeiska leverantörer och hjälper till att välja rätt utrustning.

DAMMFILTER

Dammfilter används i alla former av pneumatisk transport men också i samband med utvinning från hantering eller bearbetning för att säkerställa en dammfri miljö. Vår leverantör av dammfilter har lång erfarenhet av att välja rätt typ av filterelement och vi levererar kompletta filtersystem som små eller stora enheter i valfria materialkvaliteter.

SILOAKTIVATORER

För att säkerställa jämna och stabila utsläpp från silor och behållare krävs ofta utrustning som påverkar produkten på ett positivt sätt. Dessa kan vara mekaniska anordningar såsom binaktivatorer och vibratorer eller luftkomponenter som bidrar till en fluidisering av produkten. Vi hjälper till att välja rätt lösning för bästa möjliga materialflöde.

MAGNETDETEKTORER

Magnetdetektorer och separatorer är användbara verktyg för att säkerställa att oönskade metallföremål och partiklar inte kommer in i produkten. Detektering av partiklar kan vara en svår uppgift och kräver både rätt utrustning och korrekt montering. Det är ofta lämpligt att kombinera detektion med automatisk separation utan att avbryta processen. Vi säljer detektionsutrustning från Mesutronic i Tyskland.

SILO- OCH RÖRKOMPONENTER

Vi levererar silor, transportrör och komponenter som säkerställer att montering och funktion är tillfredsställande. Dessa är till exempel sömlösa rörsystem med grenar och enkla lösningar för montering, eller funktionssäkra nivåsensorer och andra detektorer. Vi samarbetar med många europeiska leverantörer och frågar gärna efter lösningar.

Kontakta oss gärna för mer information