Sil

KRONE FILTER

Silen är väl lämpad för att filtrera större partiklar från relativt stora vätskeflöden. Standardversioner levereras i DN15 – DN600, som enkel- eller duplexmodeller och i de flesta materialtyper. Filterelementets finhet ligger normalt i intervallet 50 mikron till 10 mm.

 

Typiska Användningsområden:

  • Skydda mekanisk utrustning
  • Standby för självrensande filter

Kontakta oss gärna för mer information