Gashantering

Med gashantering menar vi vanligtvis destillation, absorption av gaser i en vätska eller så kallad gastvätt som separerar dammpartiklar (och oönskade gaser) från en gasström när man använder en vätska. Utrustning för sådana processer använder vanligtvis en kolumn med olika typer av interna strukturer som bidrar till ett bra resultat på ett effektivt sätt.

SKRUBBER

Slaktbiprodukter i kolumner kan ofta vara strukturerade förpackningar, fyllningskroppar, vätskefördelare och droppfångare. Dessa element kommer med olika mönster beroende på uppgiften. Vi levererar sådana element från ansedda europeiska leverantörer som också kan bidra till goda processtekniska lösningar. Vi kan leverera skrubbare som kompletta enheter som ofta innehåller två eller flera kolumner med både tvätt och absorption.

Kontakta oss gärna för mer information