Dosering

Kontinuerlig tillsats av pulver är en viktig del av industriproduktionen. Valet av lämplig utrustning beror på pulverets egenskaper och krav på noggrannhet. För applikationer där produktens egenskaper förändras lite över tid, kommer ett volymtillägg ofta att fungera tillräckligt bra. Med större variation i egenskaper eller i processer där återkoppling önskas kan viktbaserad tillsats, så kallad gravimetrisk dosering, krävas.

VOLUMETRISK DOSERING

Vi väljer lämplig utrustning baserat på produktinspektion och/eller tester och garanterar en säker funktion.

Typiska doseringsverktyg är:

  • Skruvmatare
  • Bältesmatare
  • Vibrationsmatare
  • Cellmatare

GRAVIMETRISK DOSERING

Som med volymdosering är det viktigt att välja rätt doseringsverktyg, men dessutom måste en viktbaserad lösning inkluderas. Detta kräver både bra lastceller och välfungerande algoritmer och vi använder olika leverantörer beroende på applikation.

De vanligaste lösningarna är:

  • «Loss-in-weight»
  • «Gain-in-weight»
  • Doseringsbandets vikter
  • Vågskruvar

Kontakta oss gärna för mer information