Vätska / Gas

Rätt utrustning för användning med vätskor och gaser väljs främst utifrån kraven på önskat processresultat. Förutom produkternas allmänna kemiska och fysiska egenskaper, till exempel kommer partikelinnehåll, frätande egenskaper och utrustningens effektivitet att vara viktiga parametrar för rätt val. Vi arbetar med ledande leverantörer inom vätske- och gasprocesser och har mycket stor erfarenhet som är tillgänglig för att möta dina utmaningar och erbjuda optimala lösningar.

Kontakta oss gärna för mer information