Torkning

Torkning av bulkprodukter eller suspensioner kan göras med många olika tekniker och rätt val av utrustning beror på energitillgänglighet, produktegenskaper, kapacitet och önskad slutprodukt. Vi säljer olika typer av torkar och våra leverantörer har lång erfarenhet av många olika applikationer och produkter samt tillgång till mycket bra testanläggningar.

FLUIDIZED BED-TORKARE

“Fluidized bed”-torkare och kylare för pulverprodukter används i stor utsträckning i processer med relativt stabila processparametrar. Ett uppåtgående luftflöde fluidiserar partiklarna och säkerställer goda förutsättningar för en stabil torkningsprocess. Vibrationer bidrar till en bättre virvelskikt, förhindrar luftfickor, oönskad luftpassage och säkerställer att partiklar i olika storlekar torkas jämnt och stabilt. En vibrerande torkare av denna typ kan tömmas helt och bidra till en enkel rengöring och ett lågt underhållsbehov.

 

Fördelar:

 • Låga temperaturer
 • Möjligheter för återvinning (uppvärmning)
 • Låga driftskostnader
 • Skonsam mot produkten

CD (DISC) TORKARE

Denna torkar produkten genom en ledande värmeöverföring från skivor, uppvärmd med ånga, till den flytande produkten som appliceras. Produkten pumpas från en cirkulationstank till en av skivans sidor och överflödig produkt returneras. Torkad produkt fäster vid skivorna och skrapas av med knivar. Jämfört med andra kontakttorkar har denna en relativt hög värmeöverföringsarea i förhållande till det utrymme som krävs. Denna torktumlare har också lägre värmeförlust och ångförbrukning än traditionella konvektortorkar.

 

Typiska Användningsområden:

 • Pigment
 • Keramiska produkter
 • Koncentrat från jäsning
 • Gelatin
 • Fiskprodukter

TORKTRUMMA

Roterande torktrumma använder en uppvärmd luftström som utbyter värme med produkten och används främst för bulkprodukter med goda flödesegenskaper. De är väl lämpade för hög kapacitet och produkter med stor variation i partikelfördelning. Trummorna är normalt dimensionerade enligt önskade processparametrar, vilket innebär att systemen kan användas för en mängd olika applikationer och har ett kapacitetsintervall från 1,0 till 350 ton/h. Torktrummor har hög värmeväxling och är effektiva.

 

Typiska Användningsområden:

 • Mineraler
 • Kemisk industri
 • Gödselprodukter
 • Gruvdrift (kol, malm)

Kontakta oss gärna för mer information