Påfyllningsutrustning

Färdiga flytande produkter som inte transporteras i större tankar fylls ofta i behållare i olika storlekar innan de lämnar fabriken. Vanliga typer av förpackningar är kannor, fat eller behållare och automatiseringsgraden beror på produktionskapaciteten. För kannor och fat är det vanligt att ha palletering och applicering av stretchfilm som en integrerad del av anläggningen.

MANUELLA OCH AUTOMATISKA FYLLNINGSSYSTEM

Vi levererar påfyllningsutrustning från Greif-Velox för kannor och fat med kapacitet upp till 450 enheter/timme för relativt lättflytande produkter. Påfyllning av IBC-containrar kan göras med viskositeter upp till 50.000 mPas. Dessa är manuella, halvautomatiska eller helautomatiska system som kan inkludera utrustning för märkning, förpackning och palletering. Alla system kan levereras med godkännande för köp och försäljning.

Kontakta oss gärna för mer information