Dispergering

Dispergering innebär blandning och finfördelning av fasta eller flytande produkter i vätskor där ämnena inte är lösliga. Detta kan vara en svår uppgift som kräver specialmaskiner anpassade till applikationen i fråga. För att skapa bra emulsioner och suspensioner krävs både bra tekniska lösningar och erfarenhet, vi säljer utrustning från ledande europeiska tillverkare inom detta område.

K-DISHO

Dispergering under vakuum är ofta nödvändig för att säkerställa goda produktegenskaper. Vi levererar skräddarsydda anläggningar för detta ändamål från Kaltenbach i Tyskland. Utrustning som ”K-Disho” består huvudsakligen av vakuumbehållare, omrörare och en homogenisator, resten är anpassad till kundens behov av fasta eller flytande tillsatser.

Typiska Användningsområden:

  • Majonnäs
  • Ketchup
  • Krämer
  • Såser

Kontakta oss gärna för mer information